.Посетете основния ми блог РЕКИ.БГ

вторник, 9 януари 2018 г.

Доклад от сдружение Балканка

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки и на хората от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете и другите бедствия и ведомства у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи, споделяме комбиниран доклад относно дейностите на сдружението в края на миналата година и от самото начало на тази.

 

Разбира се, преди всичко останало Ви пожелаваме да е Щастлива Новата 2018г. заедно с традиционното пожелание да постигнете много повече успехи в общата ни цел - опазването на хората, природата и реките на България.

 

На второ място Ви поздравяваме за радостната вест, че най-после ние всички имаме нов директор на ДУВ към МОСВ. Дълго време /почти цяла година/ никой не посмя да кандидатства за този пост, което предпостави дори ние да обмисляме дали да не се кандидатира някой от нас. Дейността на тази дирекция е изключително отговорна и тя е поставена под огромен натиск за нарушаване на законодателството от една страна, а от друга - има организации като нас, готови да подпомагат дирекцията на всяка цена. Всъщност, беше се явил един кандидат по някое време, но той беше крайно неподходящ, както имахме удоволствието да сигнализираме ръководството на ведомството навреме.

 

Като поздравяваме  самия нов директор на ДУВ за смелостта, изразяваме надежда нещата в тази дирекция да се подобрят поне малко, и го уверяваме, че ще помагаме още по-активно, отколкото досега. Готови сме за среща по всяко време, за да го запознаем с дългогодишно натрупаните и нерешени проблеми, за да е по-наясно какво се е захванал да управлява.

 

И сега - към доклада:

Ние сме обещавали нееднократно дейностите на уважаваното ведомство да влезат в праймтайма на националните медии. Както сами знаете, през ноември 2017 преизпълнихме обещанието с предаванията за незаконните ВЕЦ-ове по НОВА ТВ.

 

Понеже допускаме, че, заети да ликвидирате Пирин окончателно, сте пропуснали някои предавания, тук и сега споделяме още малко от представянето на Вашите дейности в централните новини на БНТ в края на миналата година - отново за проблема с почистването на Яденица:

http://news.bnt.bg/bg/a/sech-kray-belovo-szdava-opasnost-ot-navodnenie

 това предаване много по-добре се виждат нарушенията на закона, отколкото можахме да ги представим в предишните си доклади. Така БДИБР ще може още по-добре да се запознае с проблема, без да има нужда да посещава реката, за да не хаби време.

 

 

И още едно многоцелево представяне на Ваши изяви в предаването "Преди всички" по Хоризонт на БНР - по темите Пирин, язовир Яденица и почистването на едноименната река:

https://www.bnr.bg/horizont/post/100915914/dimitar-kumanov-reshenieto-za-vtori-lift-na-bansko-e-tejko-narushenie-na-deistvashtoto-zakonodatelstvo

 

Като стана дума за язовир Яденица, се сещаме да отправим следната официална покана:

Доколкото уважаваното ведомство в съучастие с НЕК в условията на рецидив, е готово да защитава безсмисления и много опасен язовир на всяка цена, предлагаме да организирате по която и да е национална телевизия дискусия относно ползите и вредите от същия. Така всяка от нашите организации /включително НЕК/ ще може да защити позиция пред цялото общество. Намираме този начин за по-справедлив, отколкото само ние да представяме нашата теза, защото по този начин постигаме нерегламентирано предимство пред Вас, от което не се нуждаем.

Ние също работим по въпроса за обсъждане пред национална медия и ако Ви изпреварим, се надяваме да приемете поканата и да участвате. По този начин всички ще разберат проблемите - например как сте одобрили доклада по ОВОС, при потвърждение на нашата теза от страна на БАН, че язовирът е много опасен от гледна точка на сеизмичния риск.

 

Накрая на този доклад имаме удоволствието да Ви уведомим относно поредната жалба, която съставихме и изпратихме до Европейската Комисия, съдържаща доказателства за много тежки нарушения на директивите на ЕС, допуснати или извършени от Ваша страна. Сега сме представили един различен и много интересен ъгъл на допуснатите от Вас нарушения, които са дали брутално и вечно предимство на ВЕЦ-овете да унищожават реките, при положение че има много други много по-устойчиви начини да се използват екосистемните услуги, които предлагат същите тези реки в полза на местните общности и развитието на регионите. Начини, които освен всичко друго, опазват реките и могат да доведат до повишаване на благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията предмет на опазване, който сме си поставили за цел заедно с Вас да преследваме, кой повече, кой по-малко успешно.

Намираме, че посредством непрекъснато неспазване на националното законодателство и директивите на съюза, Вие, от МОСВ, сте предложили, допуснали и продължавате да стимулирате осъществяването на нерегламентирана държавна помощ за собствениците на ВЕЦ в особено големи размери. По какъв начин - ще разберете като се запознаете с документа Жалбата - https://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/DG_Competition_Complaint_SHORT_BALKANKA.pdf


Приятно четене.понеделник, 1 януари 2018 г.

Многоцелеви доклад ВЕЦ

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи,  споделяме още една радостна новина. Моля, да прочетете внимателно

 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/fbb90232f1cd98fac2258153002513fa?OpenDocument

 

Спечелили сме с общи усилия делото във ВАС и ВЕЦ Своде няма да се строи. Във връзка с това, Сдружение Балканка изказва огромни благодарности на предходния министър Ивелина Василева, на директора на БДДР инж.Петър Димитров и на директора на РИОСВ София инж.Ирена Петкова. Те, заедно, спасиха още една река, а това е огромно нещо, направо невероятно.

 

На второ място, във връзка с горната новина и за да не разваляме предновогодишното настроение, Ви уведомяваме, че по отношение на Европредседателството някои западни медии се свързаха с нас, защото искат да покажат в техните държави, както успехите на нашата държава, така и някои провали.

И така, ние им обещахме съдействие, защото имаме страшно много провали за показване. Обаче, водени от чувство на национална гордост и на благодарност за случая с ВЕЦ Своде, решихме да не показваме точно най-бруталните случаи, а именно - изхарчените евро пари за ПСОВ Душанци и ПСПВ Бързия.

Ето защо, молим, по тези два случая да се вземат бързи мерки до края на януари, за да не се излагаме после пред цяла Европа.

В Бързия хората трябва да имат чиста питейна вода 24 часа в денонощието, а ПСОВ Душанци трябва да заработи и в река Тополница вече трябва да се зауства пречистената вода, а не мръсната, както досега. Припомняме само, че са усвоени средства на европейските данъкоплатци както следва:

За Бързия - близо 6 /шест/ милиона лева

За Душанци - много повече /слуховете са за между 10 и 12 милиона лева/

Надяваме се да проявите разбиране - ако не се вземат мерките, няма да имаме никаква алтернатива, защото за случаите Ви изпращаме сигнали вече две години.

 

На трето място уведомяваме БДИБР за извършено от тях тежко нарушение на законодателството. В техния РБУ е построен чисто нов ВЕЦ в района на Варварските минерални бани. ВЕЦ-ът е от руслов тип - с архимедов винт, но действието по водовземане за производство на електроенергия попада в ЗЗ Яденица по директивата за хабитати, в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ.

И няма никакво значение, че мощността е под 20 киловата. Припомняме на БДИБР текста на чл.44 от ЗВ:

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:

1. в случаите по чл. 43, ал. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия;

3. (нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Водовземането включва отнемането на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата.

(3) За преобразуване на енергията на водата без отклоняването и от водните течения в електрическа енергия чрез турбини с мощност до 20 киловата не се изисква разрешително по реда на този закон.

 

От цитирания текст на ЗВ произлиза, че разрешително не се изисква, но това не значи, че дейностите по използването на енергията на водата е допустимо, напротив, то е забранено от чл.118ж във връзка с чл.119а, ал.1, т.5, защото към тази забрана не се допуска дерогация, че тя не важи за ВЕЦ-ове с мощност под 20 киловата.

Нещо повече, има забрана за изграждане на каквито и да било ВЕЦ на река Чепинска в района на минералните бани Варвара, както в ПУРБ 2010-2015, така и в ПУРБ 2016-2021 на ИБР, без значение от мощността.

Ето защо намираме, че БДИБР е извършила тежко нарушение на законодателството и на собствения си ПУРБ, защото очевидно за процесната ВЕЦ /на която ние дори не и знаем все още името/, БДИБР очевидно следва да е издала положително становище за допустимост в рамките на процедурата по преценка необходимостта от ОВОС/ОСВ или процедурата по ОВОС/ОСВ, а е трябвало да издаде отрицателно становище. Няма как в коритото на река, която е обявена за зона за защита на водите, да не е проведена процедура по ЗООС за изграждане на ВЕЦ, а становището за допустимост на БД е задължително за процедурата.

 

Ако законодателството не се спазва, тогава според БДИБР произлиза, че във всяка зона за защита на водите, всеки който сам си реши, може да нацвъка колкото си иска турбини от 19.99 киловата, преграждайки цялата река, по цялото й протежение. Например всички хотели при минералните бани могат да разкажат играта на реката, отчитайки и другата ВЕЦ там - Ели дере. Очаквайте в най-скоро време доклад с видеоматериали конкретно за тази ВЕЦ.

 

Всичко това най-вероятно щеше да бъде избегнато, ако становищата за допустимост на БДИБР бяха достъпни на техния сайт. Тъй като тези становища продължават да са недостъпни, това представлява продължаващо нарушение на ЗВ в условията на рецидив.

 

Ето защо настояваме висшестоящият орган да вземе необходимите мерки за въвеждане на законов ред в БДИБР.

 

На последно място молим, да се запознаете със становище на сдружение Балканка относно докладите, които Ви изпращаме. То е написано по искане на директора на БДЗБР /за което му благодарим/, но съдържа информация, която важи  и за докладите ни до останалите БД.

 

Накрая на този доклад изказваме отново огромната си благодарност към Ивелина Василева, Ирена Петкова и Петър Димитров и настояваме, да инспекторатът на МОСВ да провери дейността на БДИБР, а висшестоящият орган да въведе ред за спазване на законодателството!

 

Предварително благодарим на всички за разбирането и съдействиетоResources on overseas investments of Chinese hydropower companies


Тема за бъдещи размисли и заплахи - Китай от години е основен инвеститор в големи язовири и ВЕЦ по цял свят.  Тази дейност унищожава ценни реки и е причина за редица конфликти.  Процетете повече за това, по долу:

International Rivers' latest China global dams database is now publicly available. It is the only comprehensive database that includes all of the dams (outside of China) in which Chinese companies are involved. The database is now easier to use and search. There is also an analysis that explains the trends in Chinese global dam building over the past ten years.

Link: www.internationalrivers.org/blogs/435/reflections-on-chinese-companies%E2%80%99-global-investments-in-the-hydropower-sector-between-2006

This is a podcast that recently came out on the work of International Rivers in China. It includes a brief discussion of a site visit to the Nam Ou hydropower cascade (and meetings with PowerChina Resources).

Link: http://beijingenergynetwork.com/environment-china-podcast (Title: Oh Dam! Pumping Sustainability into Chinese Hydropower Investments)

неделя, 24 декември 2017 г.

Многоцелеви доклад ВЕЦ - ВЕЦ в района на Варварските минерални бани

В изпълнение на програмата на Сдружение Балканка за спасяване на Българските реки от убийственото въздействие на ВЕЦ-овете у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме  на структурите на МОСВ и БД, и с мисията на сдружението за повишаване информираността на всички държавни органи,  споделяме още една радостна новина. Моля, да прочетете внимателно

 

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/fbb90232f1cd98fac2258153002513fa?OpenDocument

 

Спечелили сме с общи усилия делото във ВАС и ВЕЦ Своде няма да се строи. Във връзка с това, Сдружение Балканка изказва огромни благодарности на предходния министър Ивелина Василева, на директора на БДДР инж.Петър Димитров и на директора на РИОСВ София инж.Ирена Петкова. Те, заедно, спасиха още една река, а това е огромно нещо, направо невероятно.

 

На второ място, във връзка с горната новина и за да не разваляме предновогодишното настроение, Ви уведомяваме, че по отношение на Европредседателството някои западни медии се свързаха с нас, защото искат да покажат в техните държави, както успехите на нашата държава, така и някои провали.


В Бързия хората трябва да имат чиста питейна вода 24 часа в денонощието, а ПСОВ Душанци трябва да заработи и в река Тополница вече трябва да се зауства пречистената вода, а не мръсната, както досега. Припомняме само, че са усвоени средства на европейските данъкоплатци както следва:

За Бързия - близо 6 /шест/ милиона лева

За Душанци - много повече /слуховете са за между 10 и 12 милиона лева/

Надяваме се да проявите разбиране - ако не се вземат мерките, няма да имаме никаква алтернатива, защото за случаите Ви изпращаме сигнали вече две години.

 

На трето място уведомяваме БДИБР за извършено от тях тежко нарушение на законодателството. В техния РБУ е построен чисто нов ВЕЦ в района на Варварските минерални бани. ВЕЦ-ът е от руслов тип - с архимедов винт, но действието по водовземане за производство на електроенергия попада в ЗЗ Яденица по директивата за хабитати, в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ.

И няма никакво значение, че мощността е под 20 киловата. Припомняме на БДИБР текста на чл.44 от ЗВ:

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен:

1. в случаите по чл. 43, ал. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия;

3. (нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Водовземането включва отнемането на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата.

(3) За преобразуване на енергията на водата без отклоняването и от водните течения в електрическа енергия чрез турбини с мощност до 20 киловата не се изисква разрешително по реда на този закон.

 

От цитирания текст на ЗВ произлиза, че разрешително не се изисква, но това не значи, че дейностите по използването на енергията на водата е допустимо, напротив, то е забранено от чл.118ж във връзка с чл.119а, ал.1, т.5, защото към тази забрана не се допуска дерогация, че тя не важи за ВЕЦ-ове с мощност под 20 киловата.

Нещо повече, има забрана за изграждане на каквито и да било ВЕЦ на река Чепинска в района на минералните бани Варвара, както в ПУРБ 2010-2015, така и в ПУРБ 2016-2021 на ИБР, без значение от мощността.

Ето защо намираме, че БДИБР е извършила тежко нарушение на законодателството и на собствения си ПУРБ, защото очевидно за процесната ВЕЦ /на която ние дори не и знаем все още името/, БДИБР очевидно следва да е издала положително становище за допустимост в рамките на процедурата по преценка необходимостта от ОВОС/ОСВ или процедурата по ОВОС/ОСВ, а е трябвало да издаде отрицателно становище. Няма как в коритото на река, която е обявена за зона за защита на водите, да не е проведена процедура по ЗООС за изграждане на ВЕЦ, а становището за допустимост на БД е задължително за процедурата.

 

Ако законодателството не се спазва, тогава според БДИБР произлиза, че във всяка зона за защита на водите, всеки който сам си реши, може да нацвъка колкото си иска турбини от 19.99 киловата, преграждайки цялата река, по цялото й протежение. Например всички хотели при минералните бани могат да разкажат играта на реката, отчитайки и другата ВЕЦ там - Ели дере.

 

Всичко това най-вероятно щеше да бъде избегнато, ако становищата за допустимост на БДИБР бяха достъпни на техния сайт. Тъй като тези становища продължават да са недостъпни, това представлява продължаващо нарушение на ЗВ в условията на рецидив.

 

Ето защо настояваме висшестоящият орган да вземе необходимите мерки за въвеждане на законов ред в БДИБР.

 


четвъртък, 21 декември 2017 г.

НАТУРА ЗОНАТА „РЕКА ВЪЧА-ТРАКИЯ“ Е В ОПАСНОСТ

  Натура зоната „Река Въча-Тракия" е в опасност. На 22-ри декември 2017 г., петък, от 9.00 ч. в гр. Стамболийски ще заседава Общинският съвет с внесена като предложение за дневния ред точка за изготвяне на ПУП на кариера в местността Узунпара на левия бряг на река Въча до село Йоаким Груево, част от Натура-зоната. Искането е на фирма „Баластриери" ЕООД. Дружеството няма предоставена концесия от Министерството на енергетиката, но въпреки това противозаконно настоява да му се изготви ПУП за кариера и през ноември вече е започнало незаконен добив на баластра чрез набези с багери и камиони в Натура-зоната. Продължаването на тази инвазия ще доведе до унищожаване на европейското природно наследство в местността Узунпара и до загиване на стотици декари насаждения поради спад на подпочвените води и като резултат – лишаване на местното население от поминък.  

 

Българският център за зелена икономика призовава земеделските стопани от Община Стамболийски, природозащитниците и медиите да покажат с присъствието си на сесията на Общинския съвет, че обществеността няма да допусне пренебрегване на обществения интерес за сметка на частни грабители с багери и камиони.


Български център за зелена икономика


четвъртък, 14 декември 2017 г.

Риболовци от цялата страна на протест срещу ВЕЦ на река Златна Панега - 17.12 от 13 часа, с. Румянцево


Протест срещу намеренията за нова ВЕЦ "Румянцево - II" на река Златна Панега
Пореден протест на риболовците, насочен срещу пресушаването на реките от
мВЕЦ, се организира в неделя, 17.12.2017г., в село Румянцево, общ. Луковит, като ще
се включат рибари от цялата страна.
Организаторите от Сдружение РК „Балканка" и Спининг клуб „Стари видри"
съобщават, че тази централа е предвидено да бъде построена в един емблематичен за
пъстървовите риболовци и за биоразнообразието участък от река Златна Панега.
Причината за недоволството на рибарите е издаденото разрешително за
строеж от община Луковит за една абсолютно незаконна ВЕЦ.
Предисторията:
В началото на 2016г., след забелязани активности от страна на инвеститора в района,
където е предвидена да бъде изградена новата водноелектрическа централа,
риболовците пишат възражение, черпейки горчив опит от това, което са видели вече по
реката след пускането в експлоатация на друга водноелектрическа централа – ВЕЦ
Румянцево:
https://dams.reki.bg/0253-dam/2015-07-25
Тогава също се организира протест в с. Румянцево. В резултат на това, Министерството
на околната среда и водите, след като се запознава с представените доказателства,
подава сигнал в прокуратурата с искане обявяването на нищожност на незаконното
решение на тогавашния директор на РИОСВ Плевен, Рени Атанасова, да не се изготвя
ОВОС за ВЕЦ „Румянцево - II". Последва дело в Административен съд – Плевен, който
отменя решението на РИОСВ-Плевен.
Решение No 4644 от 13.04.2017г. на Върховен административен съд (ВАС),
постановено по обжалване на инвеститора и Община Луковит отменя решението на
Административен съд – Плевен. Самото решение на ВАС изпълнява изискванията на
законодателството, защото актът на РИОСВ Плевен не може да бъде обявен за нищожен
заради изтекли срокове, макар и да нарушава закона. Но по този начин се дава зелена
светлина на абсолютно незаконен ВЕЦ, само заради изтървани срокове за обжалване.
Обаче разрешението за строеж на ВЕЦ Румянцево 2 продължава да бъде
абсолютно незаконно, по следните причини:
 Издаденото разрешително за водовземане през 2013г. е недопустимо съгласно
действащия тогава ПУРБ (План за управление на речните басейни, 2010-2015);
 Строежът е недопустим и съгласно действащ ПУРБ на Дунавски район 2016-
2021г., в който реката попада в зона за защита на стопански ценни видове
риба (наличие на балканска пъстърва);
 Решението на РИОСВ – Плевен да не се изготвя ОВОС е в пряко нарушение
на процедурите, вписани в Закона за опазване на околната среда (ЗООС);

 Същото решение нарушава Директивата за опазване на природните
местообитания на европейска общност 92/43/ЕО, а реката е включена изцяло в
границите на защитена зона„Карлуково" от мрежата Натура 2000;
 Разрешителното за водовземане е издадено в нарушение на чл. 118ж и чл. 60,
ал.3, точка 4 от Закона за водите (ЗВ);
 Реконструкцията на съществуващия бент представлява строеж по смисъла на
ЗУТ. Не е учредено възмездно право на строеж и ползване на съоръжения върху
публична държавна собственост, в разрез с разпоредбите на чл. 144 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и чл. 62 от Закона за енергетиката (ЗЕ) –
проблем, който нашумя през последните седмици и след репортаж по HOBA ТВ.
 Разрешението за строеж е издадено без наличие на задължителното
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова дирекция
Плевен.

Риболовците припомнят, какво всъщност се опитват да опазят:
 Река Златна Панега и изворът ѝ „Глава Панега" е най-големия карстов извор в
България;
 Това е една от най-легендарните реки за пъстървовите риболовци в
България. Не случайно реката привлича голям брой риболовци, както от
страната, така и от чужбина, което е наложило специална мярка за риболов
„Хвани и пусни" за балканската пъстърва съгласно заповед на Министъра
на земеделието и храните;
 Поречието на реката с уникалните си води съхранява своеобразен оазис от
растителни и животински видове през цялата година. Поради сравнително
малката надморска височина и относително студените води дори през лятото, в
нея се срещат видове характерни както за равнинните ни реки, така и за
планината;
 Все още има многочислени популации на приоритетни за опазване водни
животни: овална речни мида, горчивка, балкански щипок, обикновен
шипок, черна мряна, поточен рак и други.
 В участъка, където е предвидена за изграждане МВЕЦ „Румянцево-2", през 2015
г. беше открита популация от главоч (Cottus gobio) – вид от Червената книга на
Република България, категория „критично застрашен". Като основна причина
за изчезването на вида се посочва „загуба (деградация) на местообитанията, в
резултат на хидротехнически дейности, свързани с напречно преграждане
на речните корита"

В резултат риболовците отново се вдигат на протест, защото са категорични:
Стига толкова ВЕЦ на река Златна Панега!

Настояват Дирекция Национален Строителен Контрол да извърши
проверка на строителнните книжа и да спре незаконния строеж, докато не е
станало прекалено късно!

Българската природа е нещо, с което можем и искаме да се
гордеем. Да спрем нейното унищожение !

Окончателно: ВЕЦ Своде е недопустим според решение на Върховния Административен Съд


Добър ден за река Бебреш и защитената зона със същото име.  ВЕЦът на Вальо Златев няма да се реализира.  Остава сега той да поръси отговорност от проектанта, който го подведе, че там може да има ВЕЦ

Поздрави за рибарите, каякарите и местните хора, които протестираха против това безумие

РЕШЕНИЕ

8681
София, 05.07.2017

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи юни в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при секретар Пенка Котанидис
и с участието
на прокурора Тодор Мерджанов
изслуша докладваното
от съдиятаГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
по адм. дело 4474/2017. Document Link Icon


Касационно производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по касационна жалба от В. И. Ф. в качеството й на управител и представляващ [фирма] със седалище и адрес на управление в гр. [населено място] срещу решение № 1032/21.02.2017г. на Административен съд София град по адм. дело № 8584/2016г. С него се отхвърля жалба изходяща от дружеството срещу решение № СО-14-П/17.06.2016г. на директора на регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - София.
Поддържат се доводи за неправилност на решението, вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК поради което се иска отмяната му.
Свеждат се до това, че съдът не обсъдил две становища на БДДР, с които се приема, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане добро състояние на водите заложени в ПУРБ на Дунавски район и относно качеството на доклада, съгласно което становище всички забележки и препоръки са отразени коректно в ДОВОС и само на базата на последното становище на БДДР директорът на РИОСВ - София издава решение №СО - 14 - П/2016г. Оспорват се мотивите на последното становище и компетентността на органа да вземе отношение дали са налице грешки или съществуват технически неточности върху картата подложка и полигоновите шейп файлове.
Ответникът, директорът на РИОСВ не се представлява и не взема становище по жалбата.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.
Върховен административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, 1 АПК и разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:
Производството пред административня съд е образувано по жалба на касатора срещу цитираното решение на директора на РИОСВ София за прекратяване на процедурата по оценка въздействието върху околната среда ОВОС, в това число процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение за "Изграждане на малка ВЕЦ "Своде" в землището на [населено място], [община], [област], с възложител [фирма].
Установено е, че процедурата по глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение е започнала с внасяне в РИОСВ на уведомление от А.-90 ЕООД, като впоследствие е внесена и документация от дружеството. С оглед на тези действия и съгласно разпоредбата на чл. 4а във връзка с §6 ПЗР на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е изискано становище от Басейнова дирекция Дунавски район /БДДР/. Според това становище инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложени в Плана за управление на речните басейни на Дунавски район. Възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3 буква "з" на ЗООС и на основание чл. 93, ал. , т. 1 подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършването на ОВОС. След проведена процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС е постановено решение № СО-134 - ПР/2015г. на директора на РИОСВ София с характер да се извърши ОВОС в обхвата на която да се включи оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Бебреш" и на възложителя са дадени указания за последващи действия за провеждане на процедурата по ОВОС. Установено е от съда, че в хода на административната процедура е постъпило писмо изх. № 4096/11.04.2016г. от БДДР съгласно което поради наличие на неточности при изчертаването на зоните на националната екологична мрежа Натура върху картата подложка се получава разминаване на линейния слой на реките спрямо полигоновите шейп файлове на защитените зони от националната екологична мрежа Натура, т.е шейп файла на "Бебреш" е изместен с 30 метра от линейния слой на реката и мястото където попадат координатите на предвиденото водовземане в инвестиционното предложение. Тази техническа неточност не е била отчетена при издаването от БДДР становище за допустимост от 20.07.2015г. и след отчитането й, становището следва да се замени със следното: "Инвестиционното предложение попада в зона за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите защитени територи и и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване-защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 с име Бебреш. Предвид установеното и анализ на разпоредбите на чл. 118ж, ал. 1 ,т.4 и т.5 ЗВ, чл. 119а, ал. 1, т. 5 ЗВ, чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34а от Наредбата за ОС, чл. 93, ал. 1, т. 1 ЗООС, чл. 2а, ал. 2 НУРИОВОС съдът е извел правен извод за неоснователност на жалбата която отхвърлил.
Решението е правилно.
Възраженията в жалбата пред административния съд се свеждат до оспорване законосъобразността на обжалваното решение основано на възражения против последното становище на БДДР противоположно на предходни две становища. Направените възражения са същите възражения относно компетентността на органа да вземе отношени дали са налице технически грешки и неточности върху картата подложка и полигонните шейп файлове. Възраженията са били за съществени нарушения в процедурата по издаване на обжалвания административен акт, при неизяснена фактическа обстановка и нарушаване правата на страната от участие като представи възражения и доказателства.
Съдът е разгледал по същество жалбата която правилно е приел за неоснователна. Спорният въпрос е свързан с приложението на чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Според този текст компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове. Становището на БДДР изх. № 4096/11.04.2016г. на БДДР е основание за издаването на обжалваното решение. Това становище въпреки несъгласието с него не е било оспорено от жалбоподателя в производството пред съда по надлежния ред, не са сочени доказателства, оборващи мотивите му по същество, включително и чрез назначаване на съдебно техническа експертиза. Доказателствената тежест по чл. 170 АПК се размества в случая, тъй като формално обжалвания административен акт се основава на годно фактически и правно основание и ако последното се оспорва в тежест на жалбоподателя е да докаже тезата си и да представи доказателства. В съдебното производство не се установяват такива искания във връзка със спорния предмет и съдът правилно е разрешил спора въз основа на приложената административна преписка с оглед на която са изведени верни правни изводи за отсъствие на пороци при издаване на акта. В касационната жалба отново се поддържат същите доводи поддържани пред първата инстанция, който не могат да служат за касационни основания тъй като Върховния администрантивен съд преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжэалваното решение. Или, всичик възражения относими към установяване на фактите по същество е следвало да бъдат предявени и доказани в първата инстанция и е недопустимо такова установяване в касационно производство. Възраженията за нарушения на административнопроизводствените правила не съставляват касационни основания, но преценени с нарушаване на правото на защита да се представят доказателства и да се направят възражения в административното производство, са неоснователни и не обосновават основания за отмяна по чл. 146 АПК, които да не са били взети предвид от съда. В съдебното производство са били предоставени в пълен обем процесуалните гаранции за упражняване на процесуалните права на жалбоподателя и същият е могъл да представи всички доказателства и да направи исканията си в защита на интересите си.
Предвид изложеното решението като правилно следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК, ВАС шесто отделение

РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1032/21.02.2017г. на Административен съд София град по адм. дело № 8584/2016г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ